Loading...

I henhold til persondatalovgivningen giver jeg hermed samtykke til, at [zzng37fe] opbevarer de oplysninger, jeg giver til vedkommende – herunder CPR nr. og helbredsoplysninger – i forbindelse med sundhedskonsultationer og personling træning samt andre ydelser hos Living by Frost A/S

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine oplysninger primært er opfyldelse af journalpligt samt den fordel der er ved, at Living by Frost A/S har oplysningerne tilgængeligt.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at LIving by Frost A/S benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.